Cute baby by: Fede Racchi

Welkom op de website van de ESN

Welkom op de website van de Vereniging tot bevordering van onderzoek naar Erfelijke Stofwisselingsziekten in het Nederlandse taalgebied (ESNLT).

Wie zijn wij

De Vereniging tot bevordering onderzoek Erfelijke Stofwisselingsziekten Nederland is opgericht in 1988. Onze Nederlandstalige zuiderburen zijn in 1995 officieel onderdeel geworden van de vereniging, waarna de naam veranderd werd in ‘Vereniging tot bevordering van onderzoek naar Erfelijke Stofwisselingsziekten in het Nederlandse taalgebied’ ofwel Vereniging ESNLT of kortweg ESN.

Het ledenaantal telt meer dan 150 leden. Het bij elkaar brengen van de leden vanuit diverse disciplines (clinici, laboratoriumspecialisten, onderzoekers, diëtisten, etc.) geeft de vereniging een uniek karakter. De nauwe samenwerking is van groot belang om nieuwe ontwikkelingen op de diverse vlakken betekenis te geven, met als gevolg de zorg voor patiënten met een genetische metabole ziekte te bevorderen.

Onze missie

De Vereniging stelt zich ten doel de kwaliteit van diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot genetische ziekten in het metabolisme te bevorderen

Om dit doel te realiseren initiëren wij de volgende activiteiten:

  • Jaarlijks worden twee bijeenkomsten georganiseerd waar, naast ervaren onderzoekers, ook jonge onderzoekers worden aangemoedigd om hun data te presenteren; voor beide bijeenkomsten wordt er accreditatie aangevraagd.
  • Tijdens deze bijeenkomsten worden prijzen uitgereikt. Zo is er de prijs voor het beste abstract en de Wadman-van Gennip award, en worden er stimuleringsbeurzen toegekend.
  • Om de drie jaar wordt de Christian de Duve prijs uitgereikt voor bijzondere verdiensten in het vakgebied van de erfelijke stofwisselingsziekten.
  • Tevens wordt er door de scholingscommissie jaarlijks een cursus georganiseerd voor alle geïnteresseerde zorgprofessionals ((kinder)artsen, internisten, klinisch chemici, klinisch genetici, laboratoriumspecialisten, verpleegkundigen en diëtisten); al dan niet in opleiding.