Cute baby by: Fede Racchi

Welkom op de website van de ESN

 

Welkom op de website van de Vereniging tot bevordering van onderzoek naar Erfelijke Stofwisselingsziekten in het Nederlandse taalgebied (ESNLT).

De Vereniging tot bevordering onderzoek Erfelijke Stofwisselingsziekten Nederland is opgericht in 1988. Onze Nederlandstalige zuiderburen zijn in 1995 officieel onderdeel geworden van de vereniging, waarna de naam veranderd werd in Vereniging tot bevordering van onderzoek naar Erfelijke Stofwisselingsziekten in het Nederlandse taalgebied ofwel Vereniging ESN. Het ledenaantal is uitgegroeid tot meer dan 150 leden.

De Vereniging stelt zich ten doel de kwaliteit van diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot genetische ziekten in het metabolisme te bevorderen.

Om dit doel te realiseren worden jaarlijks twee bijeenkomsten georganiseerd, waar, naast ervaren onderzoekers, ook jonge onderzoekers worden aangemoedigd om hun data te presenteren. Tijdens deze bijeenkomsten worden prijzen uitgereikt, prijs voor het beste abstract en de Wadman-van Gennip award, en worden stimuleringsbeurzen toegekend.

Tevens wordt er door de commissie nascholing jaarlijks een postdoctorale cursus georganiseerd voor medisch specialisten, klinisch chemici en overige laboratoriumspecialisten.

Het bij elkaar brengen van de leden vanuit diverse disciplines (clinici, laboratoriumspecialisten, onderzoekers) geeft de vereniging een uniek karakter. De nauwe samenwerking is van groot belang om nieuwe ontwikkelingen op de diverse vlakken betekenis te geven, met als gevolg de zorg voor patiënten met een genetische metabole ziekte te bevorderen.