Cute baby by: Fede Racchi

Jaarlijkse prijzen ESN

Prijzen en beurzen

De vereniging Erfelijke Stofwisselingsziekten Nederland (ESN) stelt prijzen/beurzen ter beschikking voor onderzoekers, werkzaam op het gebied van de erfelijke stofwisselingsziekten in de ruimste zin.

A    Wadman - van Gennip award
€ 1.250,--
 
B    Prijs beste abstract
€ 500,--
 
C    Stimuleringsbeurzen
 max € 5.000,--
 

 
Reglement Prijzen & Beurzen

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend via het algemene e-mailadres van de ESN: info@esnlt.org. Zie ook reglement prijzen/beurzen. De sluitingsdatum voor aanmeldingen voor de prijzen van het voorjaarssymposium en voor de aanvragen van stimuleringsbeurzen zal voorafgaand aan ieder symposium kenbaar worden gemaakt via een mailing aan alle ESN leden.

Aanvraagformulier stimuleringsbeurs downloaden

 

Uitreiking

De prijzen Wadman-Van Gennip Award (A) en de prijs Beste Abstract Voorjaarssymposium (B) worden toegekend tijdens het voorjaarssymposium. 

De stimuleringsbeurzen (C) zullen worden uitgereikt tijdens het najaarssymposium.

Winnaars ESN Prijs Jonge Onderzoeker/Wadman-van Gennip prijs

2018: Wadman-van Gennip aan Atze Bergsma (Erasmus MC)
2017: Wadman van Gennip niet uitgereikt
2016: Wadman-van Gennip aan Marisa Simas Mendes (VUmc)
2015: Marc Engelen en (AMC) Jiddeke van de Kamp (VUmc)

Winnaars beste abstract/paper

2019: beste abstract aan Imre Schene (UMC Utrecht)
2018: beste abstract aan Stephanie Nijmeijer (AMC)
2017: beste abstract aan Femke Klouwer (AMC)
2016: beste abstract aan J.C. Janssen
2016: beste artikel aan Kevin Berendse (AMC)
2015: Peter van Hasselt (UMCU)

Winnaars stimuleringsbeurzen

2020

 • L. Koens
 • G. Kok

2019

 • A. Van Kuilenburg
 • L. Steinbusch

2018

 • K. Coene
 • A. van Wegberg

2017

 • W. van Rijt
 • G. Visser
 • S. Knottnerus
 • N. Simons
 • M. Haskovic

2016

 • M. Langeveld
 • J. Bleeker
 • I. Hoogeveen
 • O. Holleboom