Cute baby by: Fede Racchi

Jaarlijkse prijzen ESN

Prijzen en beurzen

De vereniging Erfelijke Stofwisselingsziekten Nederland (ESN) stelt prijzen/beurzen ter beschikking voor onderzoekers, werkzaam op het gebied van de erfelijke stofwisselingsziekten in de ruimste zin.

A    Wadman - van Gennip award
€ 1.250,--
 
B    Prijs beste abstract
€ 500,--
 
C    Stimuleringsbeurzen
 max € 5.000,--
 

 
Reglement stimuleringsbeurzen  Reglement prijzen

Aanvragen

Sluitingsdatum voor aanmeldingen voor de prijzen van het voorjaarssymposium is 15 maart. De sluitingsdatum voor aanvragen voor stimuleringsbeurzen is 2 oktober. Aanvragen kunnen worden ingediend via het algemene e-mailadres van de ESN: info@esnlt.org. Zie ook reglement prijzen/beurzen.

Aanvraagformulier stimuleringsbeurs downloaden

Uitreiking

De prijzen Wadman-Van Gennip Award (A) en de prijs Beste Abstract Voorjaarssymposium (B) worden toegekend tijdens het voorjaarssymposium. 

De stimuleringsbeurzen (C) zullen worden uitgereikt tijdens het najaarssymposium.

Winnaars ESN Prijs Jonge Onderzoeker/Wadman-van Gennip prijs

2010: Martijn Kranendijk (VU)
2011: Merel Ebberink (AMC)
2012: Saskia Wortmann (Nijmegen)
2013: Monique Albersen (Utrecht)
2014: niet uitgereikt
2015: Marc Engelen en (AMC) Jiddeke van de Kamp (VUmc)

Winnaars beste paper

2010: Jessica Nouws (Nijmegen)
2011: Annet Bosch (AMC)
2012: Wouter Visser (Utrecht)
2013: Ben Nota (VUmc)
2014: niet uitgereikt
2015: Peter van Hasselt (UMCU)