Cute baby by: Fede Racchi

Jaarlijkse prijzen ESN

Prijzen en beurzen

De vereniging Erfelijke Stofwisselingsziekten Nederland (ESN) stelt prijzen/beurzen ter beschikking voor onderzoekers, werkzaam op het gebied van de erfelijke stofwisselingsziekten in de ruimste zin.

A    Wadman - van Gennip award
€ 1.250,--
 
B    Prijs beste abstract
€ 500,--
 
C    Stimuleringsbeurzen
 max € 10.000,--
 

 
Reglement stimuleringsbeurzen  Reglement prijzen

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend via het algemene e-mailadres van de ESN: info@esnlt.org. Zie ook reglement prijzen/beurzen. De sluitingsdatum voor aanmeldingen voor de prijzen van het voorjaarssymposium en voor de aanvragen van stimuleringsbeurzen zal voorafgaand aan ieder symposium kenbaar worden gemaakt via een mailing aan alle ESN leden.

Aanvraagformulier stimuleringsbeurs downloaden

Uitreiking

De prijzen Wadman-Van Gennip Award (A) en de prijs Beste Abstract Voorjaarssymposium (B) worden toegekend tijdens het voorjaarssymposium. 

De stimuleringsbeurzen (C) zullen worden uitgereikt tijdens het najaarssymposium.

Winnaars ESN Prijs Jonge Onderzoeker/Wadman-van Gennip prijs

2013: Monique Albersen (Utrecht)
2014: niet uitgereikt
2015: Marc Engelen en (AMC) Jiddeke van de Kamp (VUmc)
2016: Wadman-van Gennip aan Marisa Simas Mendes (VUmc)
2017: Wadman van Gennip niet uitgereikt
2018: Wadman-van Gennip aan Atze Bergsma (Erasmus MC)

Winnaars beste abstract/paper

2013: Ben Nota (VUmc)
2014: niet uitgereikt
2015: Peter van Hasselt (UMCU)
2016: beste abstract aan J.C. Janssen
2016: beste artikel aan Kevin Berendse (AMC)
2017: beste abstract aan Femke Klouwer (AMC)
2018: beste abstract aan Stephanie Nijmeijer (AMC)