Cute baby by: Fede Racchi

Jaarlijkse prijzen ESN

Prijzen en beurzen

De vereniging Erfelijke Stofwisselingsziekten Nederland (ESN) stelt prijzen/beurzen ter beschikking voor onderzoekers, werkzaam op het gebied van de erfelijke stofwisselingsziekten in de ruimste zin.

A    Wadman - van Gennip award
€ 1.250,--
 
B    Prijs beste abstract
€ 500,--
 
C    Stimuleringsbeurzen
 max € 5.000,--
 

 
Reglement Prijzen & Beurzen

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend via het algemene e-mailadres van de ESN: info@esnlt.org. Zie ook reglement prijzen/beurzen. De sluitingsdatum voor aanmeldingen voor de prijzen van het voorjaarssymposium en voor de aanvragen van stimuleringsbeurzen zal voorafgaand aan ieder symposium kenbaar worden gemaakt via een mailing aan alle ESN leden.

Aanvraagformulier stimuleringsbeurs downloaden

 

Uitreiking

De prijzen Wadman-Van Gennip Award (A) en de prijs Beste Abstract Voorjaarssymposium (B) worden toegekend tijdens het voorjaarssymposium. 

De stimuleringsbeurzen (C) zullen worden uitgereikt tijdens het najaarssymposium.

Winnaars ESN Prijs Jonge Onderzoeker/Wadman-van Gennip prijs

2023: Federica Conte (Radboud UMC)
2018: Atze Bergsma (Erasmus MC)
2017: Wadman van Gennip prijs niet uitgereikt
2016: Marisa Simas Mendes (VUmc)
2015: Marc Engelen (AMC) en Jiddeke van de Kamp (VUmc)

Winnaars Best abstract/paper

2023: Monique Albersen (Amsterdam UMC)
2022: Irena Muffels / Peter van Hasselt (UMCU)
2019: Imre Schene (UMCU)
2018: Stephanie Nijmeijer (AMC)
2017: Femke Klouwer (AMC)
2016: Jos Janssen (RAdboud UMC)
2016: Kevin Berendse (AMC)
2015: Peter van Hasselt (UMCU)

Winnaars Stimuleringsbeurzen

2022

 • Sietske Haitjema (UMCG)

2021

 • Marion Brands (Amsterdam UMC)
 • Sacha Ferdinandusse (Amsterdam UMC)

2020

 • Lisette Koens (UMCG)
  Gautam Kok (UMCU)

2019

 • André van Kuilenburg (Amsterdam UMC)
 • Laura Steinbusch (MUMC)

2018

 • Karlien Coene (MUMC)
 • Annemiek van Wegberg (Radboud UMC)

2017

 • Willemijn van Rijt (UMCG)
 • Gepke Visser en Gijs van Haaften (UMCU)
 • Suzan Knottnerus (AMC)
 • Nynke Simons (Universiteit Maastricht)
 • Minela Haskovic (MUMC)

2016

 • Mirjam Langeveld (AMC)
 • Jeanette Bleeker (Radboud UMC)
 • Irene Hoogeveen (UMCG)
 • Onno Holleboom (AMC)