Cute baby by: Fede Racchi

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de ESN loopt van januari tot en met december. Voor het aanvragen van het lidmaatschap van de ESN stuurt u een e-mail naar het secretariaat. Na acceptatie ontvangt u een bevestiging. De kosten voor het lidmaatschap bedragen momenteel 80 euro per jaar. Indien u geen vast dienstverband heeft, kunt u bij het bestuur een verzoek om dispensatie indienen.

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Hiervoor kunt u ook een e-mail sturen naar het secretariaat. Indien u uw lidmaatschap beëindigt voor maart van het nieuwe kalenderjaar, bent u voor dat jaar geen lidmaatschapsgeld meer verschuldigd.