Cute baby by: Fede Racchi

Sponsorbeleid

Historie ESN 

De Vereniging tot bevordering onderzoek Erfelijke Stofwisselingsziekten Nederland is opgericht in 1988 en heeft inmiddels meer dan 150 leden. In 1995 zijn onze Nederlandstalige Belgische collega’s officieel onderdeel geworden van de vereniging en werd de naam veranderd in Vereniging tot bevordering onderzoek Erfelijke Stofwisselingsziekten in het Nederlandse taalgebied, kortweg ESN. De ESN organiseert jaarlijks o.a. een meerdaagse voorjaarsbijeenkomst en stelt prijzen/beurzen ter beschikking voor onderzoekers, werkzaam op het gebied van de erfelijke stofwisselingsziekten in de ruimste zin.

Financiering

Bovengenoemde activiteiten kunnen niet alleen worden bekostigd uit contributiegelden. Daarom zoekt de ESN financiële ondersteuning door het werven van gelden van maximaal 10 sponsors. Hiervoor biedt de ESN de volgende sponsorpakketten aan:

Gold sponsorship (€ 5.000,- per jaar)

Het Gold sponsorship is beperkt tot 2 hoofdsponsors.

Hiervoor bieden we de volgende sponsoractiviteiten aan:

  • Jaarlijks voorjaarssymposium (2 dagen): aanwezigheid van maximaal 3 medewerkers van het bedrijf tijdens het wetenschappelijk programma. Geen stand of flyermateriaal. Symposiumdiner en overnachting inbegrepen voor maximaal 3 medewerkers van het bedrijf.
  • Najaarssymposium (1 dag): aanwezigheid van maximaal 3 medewerkers van het bedrijf tijdens het wetenschappelijke programma. Geen stand of flyermateriaal.
  • Website, abstractboek, dia op symposia: logo (groot) en/of naamsvermelding.

Silver sponsorship (€ 2.500,- per jaar)

Silver sponsorship is beperkt tot 8 sponsors.

Hiervoor bieden we de volgende sponsoractiviteiten aan:

  • Jaarlijks voorjaarsymposium (2 dagen): aanwezigheid voor 2 medewerkers van het bedrijf. Geen stand of flyermateriaal. Geen aanwezigheid bij het symposiumdiner. Een eventuele overnachting voor medewerkers is niet inbegrepen.
  • Najaarssymposium (1 dag): aanwezigheid van maximaal 2 medewerkers van het bedrijf tijdens het wetenschappelijke programma. Geen stand of flyermateriaal.
  • Website, abstractboek, dia op symposia: logo en/of naamsvermelding.