Cute baby by: Fede Racchi

Najaarssymposium op 21 november

Beste ESN-leden,

Het najaarssymposium van de ESN  zal op donderdag 21 november  2019  plaatsvinden in “Het Huis Utrecht”  te Utrecht (zie www.hethuisutrecht.nl).

Het programma heeft als thema:  Ketonen in de erfelijke metabole ziekten. Download het programma hier.

Tevens zal de uitreiking van de stimuleringsbeurzen plaatsvinden. Download de informatieflyer hier.

Tijdens de lunch is er ruimte voor vergaderingen van de NVK, EMZ, INVEST en MODAZ.

In het middag programma is volop ruimte voor  pitch sessies van 10 minuten. Wij nodigen je hiertoe uit een abstract in te dienen via  info@esnlt.org. Ook niet-leden en jonge onderzoekers  kunnen een abstract indienen.

De kosten voor het najaarssymposium zijn € 50,-.

Na inschrijving maak je de registratiekosten over naar NL50INGB0681182105 (BICC: INGBNL2A), op naam van Vereniging ESN o.v.v. naam en najaarssymposium. 

Aanmelden voor dit symposium, stimuleringsbeurs en/of indienen abstract kan via info@esnlt.org

Deadline: 14 oktober 2019

We hopen jullie te zien op 21 november 2019 in Utrecht!

Met vriendelijke groet

Bestuur ESN