Cute baby by: Fede Racchi

ESN Nascholing april 2020

Verdenking op een metabole ziekte?

Ontwikkelingsachterstand/ verminderde inspanningstolerantie

Datum: 17 april 2020
Locatie: UMCUtrecht

Download  Flyer


Programma vrijdag 17 april 2020

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

Ochtendprogramma
09.30 – 10.15 Ontwikkelingsachterstand
10.15 – 10.45 Verhoogd lactaat
10.45 – 11.15 Pauze
11.15 – 11.45 Patiëntendemonstratie
11.45 – 12.30 Verminderde inspanningstolerantie

12.30 – 13.30 Lunch

Middagprogramma
Interactieve parallelsessies rond de thema’s:
“Ontwikkelingsachterstand en verminderde inspanningstolerantie” waarin casuïstiek, laboratoriumdiagnostiek, (patho)fysiologie en behandeling op het gebied van metabole aandoeningen wordt bediscussieerd met collega clinici, diëtisten en biochemici.

Ca 16.15 uur afsluitende borrel

Inhoud
Jaarlijks wordt door de ESN-nascholingscommissie een cursus georganiseerd rond de grotere thema’s waar metabole ziekten een belangrijke rol in spelen. Deze onderwerpen worden in een cyclus herhaald. Bij een groot aantal aanmeldingen wordt de cursus zo nodig herhaald.

Doelgroepen
De cursus wordt georganiseerd door de ESN en is bestemd voor kinderartsen, internisten, (kinder)neurologen, klinisch genetici, AVG-artsen, laboratoriumspecialisten klinische genetica, klinisch chemici, diëtisten, revalidatieartsen en arts-assistenten in opleiding in deze vakgebieden.

Organisatiecomité

  • Dr. Judith Jans, laboratoriumspecialist klinische genetica, WKZ Utrecht
  • Dr. Mirian Janssen, internist metabole ziekten, Radboudumc, Nijmegen
  • Drs. Maaike de Vries, kinderarts metabole ziekten, Radboudumc, Nijmegen


Kosten
Medisch specialisten en andere specialisten € 160,-
Overige deelnemers € 80,-

Locatie
Descartes Centrum Bolognalaan 48 3584 CJ Utrecht
11de etage van het Matthias van Geunsgebouw, nabij het UMC Utrecht.

Inschrijven
Schrijf u in voor deze nascholing door een e-mail te sturen naar info@esnlt.org, vóór 13 maart 2020. U krijgt dan per ommegaande een bevestiging van uw inschrijving met daarin ook richtlijnen voor betaling. Het maximum aantal deelnemers (op volgorde van inschrijving) is 50.
Deze flyer is ook te vinden op onze website:

Download  Flyer