Cute baby by: Fede Racchi

ESN najaarssymposium 2020 (Webinar)

Beste ESN-leden,

ESN najaarssymposium 2020
Hierbij willen wij u uitnodigen voor het ESN najaarssymposium 2020. Het zal in de vorm van een webinar plaatsvinden op 19 en 20 november, gedurende 2 x 2,5 uur.
 
PROGRAMMA
Het programma omvat de onderwerpen next generation neonatale screening, ethische bedenkingen rond diagnostiek en gene-editing technology.  Inschrijving voor deelname aan het webinar kan tot 12 november per mail aan info@esnlt.org met onderwerp ESN WEBINAR. Na inschrijving ontvangt u een bericht met daarin de link naar de digitale omgeving van het webinar.
  Download programma (PDF)

PRESENTATIES WEBINAR

Een groot deel van de presentaties is opgenomen, met goedkeuring van de sprekers. Omdat niet alle leden de meeting konden bijwonen, stellen we hieronder de opnames beschikbaar voor alle leden. U ontvangt per mail een wachtwoord waarmee u via onderstaande knoppen toegang krijgt tot de presentaties op de webinars van 19 en 20 november.

  Webinar 19 november deel 1         Webinar 19 november deel 2         Webinar 20 november
 

ABSTRACTS
Gedurende de webinars is ruimte voor 6 pitches van ieder 10 minuten. Bij deze een oproep om abstracts in te sturen, per mail vóór 4 november naar info@esnlt.org met onderwerp ABSTRACT 2020. De organisatie van het najaarssymposium zal bepalen welke abstracts in aanmerking komen voor een pitch.
 
STIMULERINGSBEURS
Ook dit jaar zullen er tijdens het najaarssymposium stimuleringsbeurzen worden uitgereikt door de Prijzencommissie, zie flyer. Indien u hiervoor in aanmerking zou willen komen, vragen wij u een aanvraag in te dienen middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier (zie bijlage) en per mail te versturen naar info@esnlt.org vóór 19 oktober.

  Download flyer stimuleringsbeurs (PDF)     Download aanvraagformulier stimuleringsbeurs (DOC)