Cute baby by: Fede Racchi

Najaarssymposium 2016

Op vrijdag 18 november a.s. zal het najaarssymposium van de ESN plaatsvinden, in congrescentrum Antropia te Driebergen (zie www.antropia.nl).

U kunt zich aanmelden voor dit symposium via info@esnlt.org.

Download hier het definitieve programma.

De middag zal het programma gevuld worden door vrije voordrachten van jonge onderzoekers. Zij kunnen hiertoe een abstract indienen om een voordracht te geven via  info@esnlt.org.

Deadline inschrijving + indiening abstract : zondag 2 oktober 2016.